Обрати сторінку

ІНФОРМАЦІЯ

Інформація щодо відсутності документів,

розміщення інформації про які передбачено на сторінці в мережі Інтернет

відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,

із зазначенням причин

  • положення про кожну філію та кожне представництво товариства (у разі якщо створення відповідних філій (представництв) та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) – не розміщено, оскільки філії та/або представництва не створювались;
  • принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження відповідних принципів (кодексу) – не розміщено, оскільки вказані документи товариством не затверджено;
  • повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії – не розміщено, оскільки додаткових емісій з 01 березня 2015 року по теперішній час не було;
  • повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства – не розміщено, оскільки таких рішень з 01 березня 2015 року по теперішній час не було;
  • повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) – не розміщено, оскільки таких рішень з 01 березня 2015 року по теперішній час не було.
Share This