Обрати сторінку

УВЕДОМЛЕНИЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ № Найменування Дата розміщення         підпис 1 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24.04.2023 року. 27.04.2023 2 Повідомлення про проведення загальних зборів 28 квітня 2023 року 10.03.2023 3 Інформація про загальну...

ДОКУМЕНТЫ ОТЧЁТНОСТИ

ДОКУМЕНТИ ЗВІТНОСТІ Найменування Дата розміщення Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 2017 рік 27.04.2018 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік 27.04.2018 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік 27.04.2018 Звіт про...

ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И АУДИТОРА

УКЛАДАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ І АУДИТОРА Найменування Дата розміщення Аудиторський висновок щодо фінансових звітів за 2017 рік 27.04.2018 Заключение ревизионной комиссии по итогам 2017 года 27.04.2018 Аудиторський висновок щодо фінансових звітів за 2016 рік 06.03.2017...

ИНФОРМАЦИЯ ЭМИТЕНТА

ИНФОРМАЦИЯ ЭМИТЕНТА Наименование Дата размещения        підпис Особлива інформація емітента цінних паперів від 21.09.2021 22-09-2021 Завантажити Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік. 29-04-2021 Завантажити Особлива інформація № 2 емітента цінних...

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ Найменування Дата розміщення підпис «Протокол зборів акціонерів 05.05.2023» 08.05.2023 Бюлетень для голосування на загальних зборах 28.04.2023. 18.04.2023 Протокол зборів акціонерів 15.04.2021 16.04.2021 Протокол зборів акціонерів 29.04.2020...

УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВА       № Найменування Дата розміщення 1 Виписка з ЄДРПОУ 29-09-2021 2 Статут ПРАТ Запоріжкран 25.06.2021 3 Положення про загальні збори 18.05.2018 4 Положення про наглядову раду 18.05.2018 5 Положення про правління...