Выбрать страницу

УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЯ №НаименованиеДата размещения        підпис1Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05.04.201910.04.2019Завантажити2Повідомлення про проведення загальних зборів 11.04.201905.03.2019  3Інформація про загальну кількість акцій та...

ДОКУМЕНТЫ ОТЧЁТНОСТИ

ДОКУМЕНТЫ ОТЧЁТНОСТИ Наименование Дата размещения Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 2017 рік 27.04.2018 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік 27.04.2018 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік 27.04.2018 Звіт про...

ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И АУДИТОРА

ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И АУДИТОРА Наименование Дата размещения Аудиторський висновок щодо фінансових звітів за 2017 рік 27.04.2018 Заключение ревизионной комиссии по итогам 2017 года 27.04.2018 Аудиторський висновок щодо фінансових звітів за 2016 рік...

ИНФОРМАЦИЯ ЭМИТЕНТА

ИНФОРМАЦИЯ ЭМИТЕНТА Наименование Дата размещения        підпис Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік 25.04.2019   Завантажити Особлива інформація від 11.04.2019 11.04.2019      Завантажити Особлива інформація від 17.05.2018 22.05.2018 Особлива...

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Наименование Дата размещения підпис Повідомлення про проведення річних Загальних зборів 24.03.2020 Завантажити Протокол зборів акціонерів 11.04.2019 16.04.2019 Завантажити Протокол зборів акціонерів 24.04.2018 27.04.2018 Протокол зборів акціонерів...

УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ       № Наименование Дата размещения 1 Виписка з ЄДРПОУ 18.05.2018 2 Статут ПРАТ Запоріжкран 18.05.2018 3 Положення про загальні збори 18.05.2018 4 Положення про наглядову раду 18.05.2018 5 Положення про правління...