Обрати сторінку

УВЕДОМЛЕНИЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ Найменування Дата розміщення         підпис Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27.02.2024 року. 04.03.2024 Повідомлення про проведення загальних зборів 26 квітня 2024 року. 04.03.2024 підпис «Завантажити» Інформація про...

ДОКУМЕНТЫ ОТЧЁТНОСТИ

ДОКУМЕНТИ ЗВІТНОСТІ Найменування Дата розміщення Фінансова звітність за 2023 рік 03.05.2024 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 2017 рік 27.04.2018 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік 27.04.2018 Звіт про рух грошових коштів (за прямим...

ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И АУДИТОРА

УКЛАДАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ І АУДИТОРА Найменування Дата розміщення Аудиторський висновок щодо фінансових звітів за 2017 рік 27.04.2018 Заключение ревизионной комиссии по итогам 2017 года 27.04.2018 Аудиторський висновок щодо фінансових звітів за 2016 рік 06.03.2017...

ИНФОРМАЦИЯ ЭМИТЕНТА

ИНФОРМАЦИЯ ЭМИТЕНТА Наименование Дата размещения        підпис Особлива інформація емітента цінних паперів від 21.09.2021 22-09-2021 Завантажити Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік. 29-04-2021 Завантажити Особлива інформація № 2 емітента цінних...

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ Найменування Дата розміщення підпис  «Бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах 26.04.2024» 22.04.2024  «Бюлетень для голосування на загальних зборах 26.04.2024» 16.04.2024. «Протокол зборів акціонерів 05.05.2023» 08.05.2023 Бюлетень...

УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВА       № Найменування Дата розміщення 1 Виписка з ЄДРПОУ 29-09-2021 2 Статут ПРАТ Запоріжкран 25.06.2021 3 Положення про загальні збори 18.05.2018 4 Положення про наглядову раду 18.05.2018 5 Положення про правління...